Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Totstandkoming overeenkomst

1.1 Alle aanbiedingen van Kadokast zijn vrijblijvend. Kadokast heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

1.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Kadokast uw bestelling heeft geaccepteerd. Kadokast heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen 3 werkdagen bericht van.

1.3 Indien op uw aankoop specifieke leveringsvoorwaarden van toepassing zijn dan gaan die bepalingen, welke afwijken van de bepalingen zoals genoemd in deze voorwaarden, voor.

1.4 Bestellingen kunnen binnen 24 uur kosteloos geannuleerd worden. Indien u na deze termijn de bestelling wilt annuleren bent u 5% van het factuurbedrag excl. Verzendkosten verschuldigd, met een minimum van € 4,50. Let op; deze kosten bent u ook verschuldigd voor het NIET BETALEN van een geplaatste bestelling binnen de door Kadokast gestelde termijnen. Eventueel gerechtelijke-en buitengerechtelijke kosten komen voor uw rekening! Betaalde bestellingen kunnen niet worden geannuleerd.

 

2. Levering

2.1 Kadokast streeft ernaar uw bestelling binnen 5 werkdagen (na ontvangst van het volledige factuurbedrag) te leveren.

Uiterlijk zal uw bestelling binnen 30 dagen worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Kadokast stort het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen aan u terug.

2.2 Kadokast voert nimmer deelleveringen uit.

2.3 De klant aanvaardt te allen tijde de wijze van vervoer zoals door Kadokast bepaald.

2.4 De artikelen worden afgeleverd op het adres zoals door de koper aangegeven op het bestelformulier.

2.5 Kadokast raadt u aan de geleverde goederen onmiddelijk na ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk (per email) te melden.

2.6 Verzenden van goederen op risico van koper (zie art. 5.3).

3. Prijzen

3.1 Bij aankopen via Kadokast weet u precies wat u koopt en wat u daarvoor betaald. Vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Voor boeken geldt exclusief 6% BTW. In het betaaloverzicht worden de BTW en verzendkosten vermeld die op uw bestelling van toepassing zijn.

3.2A U kunt uw bestelde artikelen betalen d.m.v. overboeking op bankrekeningnummer  NL60RABO0308408535 t.n.v. Kadokast te Deventer onder vermelding van het factuurnummer.

3.2B Via Ideal kunt u vanuit een vertrouwde omgeveing betalen

3.3 Het totale factuurbedrag dient volledig binnen 7 dagen te zijn voldaan na factuurdatum, bij opruimingsartikelen is deze termijn 3 dagen.

3.4 Als u niet tijdig, volledig betaald, heeft Kadokast het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 De factuur ontvangt u via de mail. Bewaar deze goed als u artikelen wilt retourneren.

3.6 De verzendkosten gelden alleen voor leveringen naar 1 adres in Nederland. Voor leveringen naar het buitenland gelden afwijkende tarieven. Voor bestellingen boven de 30 euro rekenen wij binnen Nederland naar 1 afleveradres geen verzendkosten.

4. Zichttijd - Retourneren

4.1 Mocht u onverhoopt spijt hebben van uw aankoop dan kunt u het artikel binnen 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, retourneren. Retourzendingen dienen door u wettelijk VOORAF via e-mail bij ons te worden aangemeld waarna u een retourformulier via e-mail krijgt toegestuurd. Retourzendingen zonder melding vooraf worden door ons geweigerd.

4.2 Het artikel dient in de originele staat en niet beschadigde verpakking te worden geretourneerd voorzien van het retourformulier. Retourzendingen zonder volledig ingevuld retourformulier kunnen wij niet in behandeling nemen.

Let wel dat bij retourzending u verantwoordelijk bent voor verlies en beschadiging en de kosten van retourzending. Zorg ook voor een bewijs van verzending. Nadat het geretourneerde artikel bij ons is aangekomen zal Kadokast tot beoordeling overgaan of u recht heeft op terugstorting van het aankoopbedrag. Is alles in keurige en originele staat aangekomen dan wordt het factuurbedrag binnen 14 dagen aan u teruggestort. Artikelen die wij beschadigd en niet in originele verpakking retour ontvangen worden NIET vergoedt.

4.3 Ongefrankeerde retourzendingen worden door ons geweigerd.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 Aan alle verstrekte informatie zoals tekst en beeldmateriaal, maten, kleuren en gewichten is veel zorg besteed. Niettemin kan Kadokast geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke onjuistheden en onvolledigheden. Zo ook voor bijgeleverde handleidingen door leveranciers en producenten en niet voorziene en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van producten.

5.2 Mocht Kadokast onverhoopt aansprakelijk zijn dan is dat beperkt tot het bedrag van het artikel.

5.3 Alle artikelen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gecontroleerd voor verzending en verpakt . Eventuele schade of verlies tijdens transport valt dan ook niet onder onze verantwoordelijkheid. Voor een klein bedrag extra kunt u uw bestelling verzekerd laten versturen.

5.4 Verzending gebeurt door een door Kadokast gekozen vervoerder.

5.5 Kadokast is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraging van de bezorging.

6. Privacy

6.1 Kadokast gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen om uw bestelling te verwerken.

6.2 Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Alleen degene die verantwoordelijk zijn om uw bestelling af te leveren zijn hiermee bekend.

6.3 Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons klantenbestand en alleen gebruikt voor marketing doeleinden via e-mail of post en alleen als u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen.

6.4 Kadokast handelt bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens conform de desbetreffende wetgeving.

7. Klachten

7.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product. Klachten kunnen uitsluitend via e-mail (kadokast16@gmail.com) aan ons kenbaar gemaakt worden. Wat hebben wij nodig om uw klacht in behandeling te kunnen nemen ; een nauwkeurige beschrijving van uw klacht , voorzien van foto's van het artikel waarop de klacht/gebrek duidelijk zichtbaar is en de digitale factuur die u bij de bevestigingsmail van de bestelling heeft ontvangen. Zonder factuur kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

Winkelwagen

© 2015 - 2024 Kadokast | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel